Strona KarneySoft wymagała odświeżenia. Nie tylko z powodów technicznych (przejście na najnowszą wersję systemu zarządzania treścią (CMS) oraz najnowsze PHP8), ale również, a może głównie ze względu na rozwój samego KarneySoft.

Poza utrzymaniem dotychczasowego tradycyjnego sposobu logowania, autoryzacja została rozszerzona o dwuskładnikową autoryzację użytkownika w tym - z użyciem do wyboru:

  • Google Authenticator
  • YubiKey
  • Logowanie W3C (WebAuthn) - Pozwala zarządzać metodami logowania bez hasła za pomocą standardu uwierzytelniania W3C. Potrzebujesz obsługiwanej przeglądarki i uwierzytelniania (np. Google Chrome lub Firefox z certyfikowanym kluczem bezpieczeństwa FIDO2).
    Uwierzytelniającym może być urządzenie mobilne ale również zewnętrzny klucz bezpieczeństwa lub wbudowany czujnik. Po dodaniu urządzenia w swoim profilu, możliwe będzie logowanie z uwierzytelnieniem urządzeniem mobilnym bez wpisywania hasła.  

Po zalogowaniu się, użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do serwisu. Pozostałe funkcje dla zalogowanych użytkowników dostępne są po kliknięciu w strzałkę po prawej stronie od ikony panelu użytkownika (ostatnia pozycja menu głównego za pionowym separatorem).

Nasi klienci otrzymują zupełnie odnowiony i przeorganizowany panel użytkownika. Niektóre z funkcji w panelu użytkownika są dostępne publicznie, ale większość jest dostępna dopiero po zalogowaniu.  

Publicznie dostępne są:

  • biuletyn zmian - lista zmian w kolejnych wersjach programów dostępnych publicznie
  • repozytorium - dla plików instalacyjnych, aktualizacyjnych programów dostępnych publicznie 
  • pomoc techniczna - w zakresie zdalnego pulpitu (głownie na wypadek potrzeby pomocy dla przyszłych naszych klientów)

Zalogowani użytkownicy otrzymują dostęp do:

  • wszystkie funkcje wymienione wyżej oraz:

  • dostęp do API użytkownika - to dodatkowe funkcje, związane z zainstalowanymi u klienta aplikacjami, systemami; np: dodatkowe raporty, funkcje online
  • w biuletynie zmian - informacje również o wszystkich dostępnych dla użytkownika aplikacjach
  • w repozytorium - możliwość pobrania wszystkich dostępnych dla zalogowanego użytkownika plików
  • w pomocy technicznej  - dostęp do systemu zgłoszeń serwisowych w zakresie wprowadzenia nowego zgłoszenia, a dla użytkowników z wyższymi uprawnieniami przegląd historii zgłoszeń serwisowych.
  • w najbliższej przyszłości:
    • dostęp do rejestru faktur i rozliczeń z KarneySoft
    • system zamówień z płatnościami on-line

Będziemy Państwa informować o nowo dodanych funkcjach.