Regulamin korzystania z systemu IPK-ONLINE


 1. Postanowienia ogólne:
  1. Regulamin skierowany jest do osób chcących wykupić lub zarezerwować usługi dostępne w systemie online UCSiR (IPK).
  2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów obiektu/obiektów w których wykupione usługi będą realizowane.
  3. Zakup usług jest równoznaczny z akceptacją Regulaminów, o których mowa powyżej jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem, a UCSiR.
  4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  5. Osoby, które nie posiadają KARTY KLIENTA UCSiR mogą dokonać zakupu i zarezerwować zajęcia w systemie online UCSiR (IPK). Warunkiem skorzystania z wykupionych usług (abonamentów/nie dotyczy biletów jednorazowych) jest zakupienie przy pierwszej wizycie w obiekcie Karty Klienta.
  6. Osoby, które posiadają Kartę Klienta UCSiR i są w jego bazie danych automatycznie zostaną powiązane przez system rezerwacji UCSiR (IPK) z wykupionym nowym abonamentem.
  7. Płatności obsługuje serwis internetowy przelewy24 administrowany przez PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.
  8. UCSiR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej.
  9. UCSiR nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
  10. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu produktu przez Internet w takim przypadku należy wysłać e-mail na adres: rezerwacja@ucsir.pl, podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia oraz adres e-mail na który odeślemy wystawioną fakturę w formie pliku PDF.
  11. W przypadku odwołania zajęć przez UCSiR, Klientowi zaproponowany zostanie termin zastępczy, bądź zwrot płatności za zajęcia, które się nie odbyły. Zwrot dokonywany jest w takiej samej formie, w jakiej była wykonana płatność (np. płatność przelewem, zwrot przelewem).
  12. Zakładając konto w systemie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez UCSiR Swoich danych, teraz i w przyszłości, w celach związanych z rezerwacjami oraz płatnościami. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia, uzupełniania, prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych lub usunięcia.
   Administratorem danych osobowych jest: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
  13. Podanie przez Klienta danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail, nr telefonu) w procesie zakładania konta jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania usług. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem https://ucsir.pl/rodo/ oraz jest dostępna w recepcji.

 2. Rejestracja w systemie sprzedaży online UCSiR (IPK):
  1. Wejdź na stronę www.ucsir.pl dalej kliknij okno „Panel Klienta” zostaniesz odesłany do strony startowej systemu sprzedaży UCSiR (IPK).
  2. Operację rejestracji/rezerwacji i płatności możesz wykonać również klikając w zakładki obiektów i dalej „Zamów usługi”.
  3. Na stronie logowania do systemu (strona główna) kliknij okno „Zarejestruj się”.
  4. W kolejnym oknie wpisz swój adres e-mail oraz hasło jakim będziesz logował się do systemu. Hasło musi spełniać wymagania złożoności tj. posiadać:
   • długość minimum 8 znaków,
   • wielkie i małe litery,
   • co najmniej jedna cyfra oraz jeden znak specjalny.
  5. Po ustawieniu hasła, na podany wcześniej adres e-mail wyślemy link aktywacyjny, który należy otworzyć.
  6. Abyś mógł przejść dalej, wymusisz zapoznać się z obowiązującymi regulaminami oraz polityką prywatności UCSiR teraz odznacz przyciski potwierdzające.
  7. Możesz zalogować się do systemu podając adres e-mail oraz ustalone wcześniej hasło.
  8. System rezerwacji UCSiR (IPK), automatycznie „powiąże” twój adres e-mail podany przy rejestracji z adresem e-mail znajdującym się w bazie Klientów UCSiR, wszystkie aktywne abonamenty pojawią się w IPK. W wypadku kiedy system nie będzie mógł wykonać w/w operacji automatycznie, musisz „powiązać konto ręcznie” zgłoś uwagi pracownikowi Recepcji jednego z obiektów UCSiR.

 3. Zakup biletu/abonamentu w systemie UCSiR online (IPK):
  1. Wejdź na stronę www.ucsir.pl kliknij okno „Panel Klienta” i zaloguj na swoje konto w systemie sprzedaży UCSiR (IPK).
  2. Kliknij okno „Zakup abonament” lub „Zakup bilet”.
  3. Wybierz produkt z wyświetlonej listy i potwierdź wybór kliknięciem.
  4. Możesz dodać kolejny produkt do swoich zakupów poprzez kliknięcie okna „Dodaj pozycję”, bądź przejść do płatności klikając okno „Przejdź do płatności”.
  5. Po przekierowaniu na stronę operatora płatniczego postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, wybierz sposób płatności, a następnie dokonaj opłaty.
  6. Po zakupie (ok. 10 sek.) nastąpi automatyczne przekierowanie do strony systemu rezerwacji online UCSiR (IPK).
  7. Klikając okno „Moje abonamenty” zakupiony wcześniej bilet/abonament powinien już być widoczny.

 4. Rezerwacja wykupionych zajęć:
  1. Wejdź na stronę www.ucsir.pl kliknij okno „Panel Klienta” i zaloguj na swoje konto w systemie sprzedaży UCSiR (IPK).
  2. Pamiętaj!!! Anulacji, bądź przesunięcia rezerwacji możesz dokonać wyłącznie na pełne min.24 godziny przed jej terminem wymagalności.
  3. Po upływie 24 godzin, system automatycznie zablokuje możliwość dokonywania zmian w rezerwacji a sama rezerwacja zostanie uznana za zrealizowaną.
  4. Po dokonaniu rezerwacji zostaniesz automatycznie obciążony kosztami wykonanej rezerwacji poprzez obciążenie karty płatniczej, bądź twojego abonamentu.
  5. Posiadaczom Karty Klienta UCSiR z ważnym abonamentem, system automatycznie zmniejszy ilości jednostek dostępnych do wykorzystania.
  6. Pamiętaj!!! Kup abonament, który będziesz w stanie wykorzystać w czasie jego obowiązywania. W przypadku niewykorzystania opłaconych zajęć, wpłaty nie podlegają zwrotowi. Wykupiony abonament jest ważny 30 dni od daty jego aktywacji (tzn. pierwszego wejścia na zajęcia) z zastrzeżeniem sytuacji, gdy cennik mówi inaczej (np. abonament dwumiesięczny/ sezonowy). Okres ważności abonamentu nie podlega przedłużeniu, ani przesunięciu niezależnie od przyczyny.

 5. Wykonanie rezerwacji zajęć w systemie UCSiR online (IPK):
  1. Wejdź na stronę www.ucsir.pl kliknij okno „Panel Klienta” i zaloguj na swoje konto w systemie sprzedaży UCSiR (IPK).
  2. Kliknij okno „Moje Rezerwacje”.
  3. Wybierz dzień od którego chcesz zacząć swoją aktywność a następnie kliknij przycisk „+” na dole ekranu.
  4. Na ekranie pojawi okno „Nowa rezerwacja” gdzie będziesz miał 3 pola wyboru: „Wybierz rodzaj usługi”, „Wybierz obiekt”, „Wybierz usługę” zaznacz interesujące cię elementy.
  5. Swoje wybory potwierdź przyciskiem na dole ekranu „Dalej”.
  6. Z wyświetlonej tabeli na ekranie wybierz godzinę swojej aktywności oraz inne interesujące cię elementy np. numer stołu, kortu itp. klikając odpowiednie pole rezerwacji.
  7. Jeśli posiadasz abonament, system automatycznie zmniejszy ilości dostępnych jednostek do wykorzystania, a wybrany termin zostanie podświetlony na zielono (Rezerwacja zatwierdzona).
  8. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego abonamentu, zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
  9. Od momentu zaznaczenia rezerwacji (pole zmieni kolor na szary), będziesz miał 10 minut na dokonanie płatności. Po opłaceniu rezerwacji, wybrany termin podświetli się na zielono, w przypadku kiedy nie opłacisz rezerwacji system ją anuluje.
  10. Pamiętaj!!! Swoje wybory zatwierdź przyciskiem „OK” znajdującym się w prawym dolnym rogu.
  11. Aby wyjść ze strony rezerwacji kliknij przycisk z symbolem „domu” oraz napisem „Menu”.

 6. Anulacja/przeniesienie wykonanej rezerwacji zajęć w systemie UCSiR online (IPK):

  Anulacja wykonanej rezerwacji.
  1. Wejdź na stronę www.ucsir.pl kliknij okno „Panel Klienta” i zaloguj na swoje konto w systemie sprzedaży UCSiR (IPK).
  2. Kliknij okno „Moje Rezerwacje”.
  3. Z wyświetlonej tabeli wybierz dzień a następnie z listy poniżej pozycję, którą chcesz anulować. Swój wybór zatwierdź klikając ikonę „Kosz” znajdującą się w prawym dolnym rogu.
  4. Anulacja rezerwacji została wykonana a system automatycznie skoryguje twój abonament.


  Przeniesienie wykonanej rezerwacji na inny termin.
  1. System nie pozwala na przeniesienie rezerwacji musisz ją najpierw anulować a następnie powtórzyć proces rezerwacji na inny dzień.
  2. Pamiętaj!!! Anulacji, bądź przesunięcia rezerwacji nie wykonasz na mniej niż 24 godziny przed jej terminem wymagalności.

 7. Reklamacje:
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania systemu kupujący może zgłaszać na adres email: reklamacje@ucsir.pl lub pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
  2. Przy zgłoszeniu reklamacji kupujący powinien podać dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nim, zgodne z danymi podanymi przy zakupie biletu/karnetu elektronicznego, datę i numer dokumentu zamówienia, dokładny opis reklamacji
  3. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym UCSiR niezwłocznie powiadomi kupującego. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostaje informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez UCSiR w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez kupującego
  5. Reklamacje dotyczące systemu płatności należy kierować do Przelewy24 - strona https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja, zgodnie z ich regulaminem dostępnym na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin

Powrót