Regulamin Internetowego Panelu Klienta
Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki


 1. Postanowienia ogólne:
  1. Regulamin skierowany jest do osób chcących zakupić usługi dostępne w Internetowym Panelu Klienta (IPK) Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.
  2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów obiektu/obiektów w których wykupione usługi będą realizowane.
  3. Zakup usług jest równoznaczny z akceptacją Regulaminów, o których mowa powyżej jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem, a OSiR.
  4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  5. Osoby, które nie posiadają plastikowego karnetu OSiR mogą zarejestrować się w Internetowym Panelu Klienta i dokonać zakupu wybranych usług.
  6. Osoby, które posiadają Kartę Klienta UCSiR i są w jego bazie danych automatycznie zostaną powiązane przez system rezerwacji UCSiR (IPK) z wykupionym nowym abonamentem.
  7. Osoby, które posiadają karnet OSiR mogą połączyć posiadany karnet z kontem w Internetowym Panelu Klienta.
  8. Płatności obsługuje serwis internetowy przelewy24 administrowany przez PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.
  9. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej.
  10. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
  11. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu produktu przez Internet, w takim przypadku należy wysłać e-mail na adres: faktury@grodzisksport.pl, podać w nim numer dokumentu sprzedaży, poprawne dane niezbędne do jej wystawienia oraz adres e-mail na który odeślemy wystawioną fakturę w formie pliku PDF.
  12. Zakładając konto w systemie online, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez OSiR swoich danych, teraz i w przyszłości, w celach związanych z płatnościami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, uzupełniania, prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, z siedzibą przy ul. Montwiłła 41 w Grodzisku Mazowieckim.
  13. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zakładania konta jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania usług. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem < href="https://grodzisksport.pl/ochrona-danych-osobowych/">https://grodzisksport.pl/ochrona-danych-osobowych/.

 2. Rejestracja w Internetowym Panelu Klienta:
  1. Wejdź na stronę www.grodzisksport.pl/ipk następnie zostaniesz odesłany do strony startowej Internetowego Panelu Klienta mieszczącej się pod adresem https://karneysoft.pl/online/00028/.
  2. Na stronie logowania do systemu (strona główna) kliknij okno „Zarejestruj się”.
  3. W kolejnym oknie wpisz swój adres e-mail oraz hasło jakim będziesz logował się do systemu. Hasło musi spełniać wymagania złożoności tj. posiadać:
   • długość minimum 8 znaków,
   • wielkie i małe litery,
   • co najmniej jedna cyfra oraz jeden znak specjalny.
  4. Po ustawieniu hasła, na podany wcześniej adres e-mail wyślemy link aktywacyjny, który należy otworzyć.
  5. Abyś mógł przejść dalej, wymusisz zapoznać się z obowiązującymi regulaminami oraz polityką prywatności OSiR teraz odznacz przyciski potwierdzające.
  6. Możesz zalogować się do systemu podając adres e-mail oraz ustalone wcześniej hasło.
  7. W celu powiązania istniejącego karnetu plastikowego z utworzonym kontem w Internetowym Panelu Klienta należy jednorazowo udać się do kasy Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” z posiadanym karnetem plastikowym oraz loginem konta w IPK w celu autoryzacji i powiązania kont.

 3. Zakup usług w Internetowym Panelu Klienta:
  1. Wejdź na stronę www.grodzisksport.pl/ipk następnie zostaniesz odesłany do strony startowej Internetowego Panelu Klienta.
  2. Zaloguj się na swoje konto.
  3. Kliknij okno „Zakup abonament”.
  4. Wybierz produkt z wyświetlonej listy i potwierdź wybór kliknięciem.
  5. Następnie należy przejść do płatności klikając okno „Przejdź do płatności”.
  6. Po przekierowaniu na stronę operatora płatniczego postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, wybierz sposób płatności, a następnie dokonaj opłaty.
  7. Po zakupie (ok. 10 sek.) nastąpi automatyczne przekierowanie do strony głównej IPK.
  8. Klikając okno „Moje abonamenty” zakupiony wcześniej abonament powinien już być widoczny.

 4. Reklamacje:
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania systemu kupujący może zgłaszać na adres email: osir@grodzisksport.pl  lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  2. Przy zgłoszeniu reklamacji kupujący powinien podać dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nim, zgodne z danymi podanymi przy zakupie karnetu elektronicznego, datę i numer dokumentu zamówienia, dokładny opis reklamacji.
  3. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym OSiR niezwłocznie powiadomi kupującego. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostaje informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez OSiR w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez kupującego
  5. Reklamacje dotyczące systemu płatności należy kierować do Przelewy24 - strona https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja, zgodnie z ich regulaminem dostępnym na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin

Powrót