ESOK w praktyce - czytnik zatrzymania czasu na jednym z obiektów.

Celem zastosowania jest zatrzymanie naliczania czasu pobytu/usługi na wypadek:

  • kolejki do rozliczenia w kasie
  • wykonania czynności tuż przed rozliczeniem pobytu/usługi, a po zakończeniu korzystania z samej usługi

Czas jest zatrzymywany na skonfigurowany wcześniej w systemie ESOK czas (np. 10 min.). Aby utrzymać kwotę ewentualnej dopłaty lub aby nie powstała dopłata, klient powinien się rozliczyć z pobytu w kasie - w czasie wskazanym na wyświetlaczu czytnika.
W przypadku nie rozliczenia się we wskazanym czasie, system naliczy dopłatę tak, jakby zatrzymanie czasu nie wystąpiło.

Każde kolejne zatrzymanie czasu na czytniku, oblicza i gwarantuje kwotę ewentualnej dopłaty z momentu ostatniego odczytu transpondera/kluczyka.

Czas wyświetlania komunikatu można dowolnie ustawiać w konfiguracji systemu.

Możliwa jest indywidualna konfiguracja zatrzymania naliczania czasu przy kolejnych odczytach, w reżimie zgodnym z regulaminem obsługi klienta dla konkretnego obiektu.