ESOK w praktyce - czytnik INFO na jednym z obiektów.

 

Celem zastosowania jest wyświetlenie informacji o:

  • numerze zajętej szafki (szczególnie przydatne przy dynamicznie przypisywanych szafkach)
  • czasie wejścia
  • czasie pobytu (zliczonego na moment odczytu)
  • wykupionej usłudze
  • naliczonej dopłacie (na moment odczytu)

 

Czas wyświetlania komunikatu można dowolnie ustawiać w konfiguracji systemu.

Możliwa jest indywidualna konfiguracja wyświetlanych informacji dla konkretnego obiektu.