Udostępniamy platformę GEO lokalizacja.

Platforma GEO lokalizacja może być zintegrowana z ESOK lub być częścią innego systemu, do organizacji imprez rekreacyjnych w postaci regat, biegów, marszów, imprez dla cyklistów - wszędzie tam gdzie potrzebne jest potwierdzenie przebytej trasy, miejsca pobytu.

Jest to usługa online z dostępem do systemu przez przeglądarkę urządzenia mobilnego. Może być posadzona na dowolnej domenie, z możliwością zapisu pozycji do bazy danych operatora ESOK lub innej wskazanej przez użytkownika. KarneySoft może również uruchomić hosting modułu na swoich domenach. Jak to działa?

 1. Użytkownik imprezy wpisuje link do swojej przeglądarki w mobilnym urządzeniu.
  • konieczna jest zgoda właściciela urządzenia na dostęp do danych o lokalizacji
  • konieczne jest ustawienie urządzenia  np. Android
   • Ustawienia/Lokalizacja/Włączone
   • Ustawienia/Lokalizacja/Uprawnienia aplikacji/Chrome (lub inna przeglądarka)/Zezwalaj tylko podczas używania aplikacji wraz z włączoną opcją Używaj dokładnej lokalizacji
 2. Użytkownik loguje się do usługi
 3. Użytkownik wybiera imprezę z listy
 4. Dane lokalizacji mogą być przesyłane do bazy operatora ESOK, co pozwala na potwierdzenia przebycia trasy lub potwierdzenie pobytu w określonym miejscu.
  Rejestracja może być realizowana do dowolnej innej bazy operatora

Link do prezentacji*: https://geolokalizacja.karneysoft.pl

* - GEO lokalizacja na mapie - bez wyboru imprezy i rejestracji pozycji urządzenia

W trakcie działania funkcji włączana jest blokada wygaszania ekranu. Nie każda przeglądarka wspiera tę funkcję. Poniżej tabele zawierające informacje, które przeglądarki wspierają blokadę wygaszania ekranu.

Wsparcie dla blokady wygaszania ekranu. 

  desktop
  Chrome Edge Firefox Opera Safari
Od wersji przeglądarki

 

  mobilne
  Chrome Android Firefox Android Opera Android Safari iOS Samsung Internet WebView Android
Od wersji przeglądarki

 

F - Pełne wsparcie, A - Alternatywne (niestandardowe nazwy), E - Eksperymentalne, ? - niesprawdzone

W przypadku otrzymania statusu - Blokada ekranu: niedozwolona - może być konieczne spersonalizowanie samej przeglądarki z poziomu konta użytkownika, a nie gościa.

Lista statusów blokady ekranu: niedostępna, niedozwolona, nieaktywna i aktywna

Przykładowe zastosowania modułu jako platformy dla:

 • udziału w imprezach rekreacyjnych - regaty, biegi, marsze, kolarstwo
 • zameldowania się pracownika w miejscu pracy / delegacji
 • potwierdzenia przebytej trasy
 • odnalezienia się na mapie