Elektroniczny System Obsługi Klienta RKSoft.NET - ESOK od wersji 3.5.3.x został zintegrowany z terminalami płatniczymi WORLDLINE

Dla użytkowników korzystających z RKSoft.NET - ESOK i terminali płatniczych Worldline, dostępna jest instrukcja konfiguracji: Terminal płatniczy WORLDLINE - konfiguracja.