Systemy ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta) udostępniają serwis ONLINE. ESOK ONLINE to zaawansowany moduł www pozwalający na:

  • przegląd  wykupionych usług abonamentowych
  • zakup usług abonamentowych
  • rezerwacje na zajęcia indywidualne i grupowe do wykupionych usług abonamentowych
  • rezerwacje jednorazowe na zajęcia indywidualne i grupowe z płatnością online
  • sprawdzanie aktywności (pobyt na zajęciach)
  • przegląd dokumentów zakupu
  • pobranie dokumentów zakupu w formacie pdf
  • powiadomienia e-mailem o aktywności w systemie ONLINE

ESOK ONLINE dostępny jest na każdym urządzeniu z przeglądarką internetową i dostępem do internetu (smartfon, tablet, laptop komputer stacjonarny).

ESOK ONLINE można testować na https:/karneysoft.pl/online/test/