Przypominamy o nowym rozporządzeniu o zmianie oznaczeń stawek VAT w urządzeniach rejestrujących. Wraz ze zmianą tych oznaczeń w urządzeniach, użytkownik systemów RKSoft powinien również przypisać oznaczenia do poszczególnych stawek VAT w programie RKSoft współpracującym z drukarką fiskalną.

Zgodnie z §59 rozporządzenia podatnik, który używał kasy fiskalnej na dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia (czyli na 1 maja 2019 r.), może stosować dotychczasowe ustawienia do 31 lipca 2019 r. Dopiero od 1 sierpnia 2019 roku będzie miał obowiązek dostosowania się do nowych wytycznych w sprawie oznaczeń literowych.

Zgodnie z rozporządzeniem nowe oznaczenia zostały przypisane w następujący sposób:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Użytkownicy systemów RKSoft mogą samodzielnie dokonać zmian w przypisaniu oznaczeń do poszczególnych stawek VAT jeśli chodzi o oprogramowanie. Do zmian w przypisaniu oznaczeń w urządzeniach musza się kontaktować z autoryzowanym serwisem urządzenia.

W przypadku wątpliwości lub trudności  przy przypisaniu nowych oznaczeń do stawek VAT w programach RKSoft służymy pomocą (zdalną) w ramach wsparcia technicznego dla użytkowników z wykupionym wsparciem technicznym, lub odpłatnie dla pozostałych użytkowników.